3 Март – Звук и Светлина или .. „Сядай да ти разправям“

Да пътуваш с приятел е изкуство, което няма къде да научиш. То се усъвършенства с изминатите километри, износените обувки и общите спомени. Всъщност, изобщо не е нужно да имаш повод за пътуване с приятел. Нито дестинация. Нито пари. Достатъчно е само да имаш приятел.

👉 А всеки се нуждае от приятел, който ще се обади и ще каже:„ Облечи се, отиваме на приключение!“

Повече…