Без Сицилия Италия не би имала душа или когато зърнеш другото лице на ботуша – Част 1ва

Преместете се в Сицилия! Сериозно, те знаят как да живеят и да не им пука. Хубави коли, Скъпи костюми, Страхотна храна, Прекрасно вино …  Пристигат на работа в 10. Обяд – от 12 до 15.  Тръгват си от работа в 17.

Това е живот!

Повече…